plezurigan viziton !

plezurigan viziton !

30.6.14

Sezonaj fruktoj.

Manĝu fruktojn laŭsezone.
Nenio pli taŭgas por la sano. 
Ĉefe la somerajn fruktojn, kiuj estas vitaminplenaj !Hundido de la semajno 27 - 2014.


Mi ŝatus esti larmo, por naskiĝi en viaj okuloj, flui sur via vango, kaj morti sur viaj lipoj...

Bele, ĉu ne ? Provu venontfoje, kaj rakontu poste, se tio faciligis la surlitigon. 

28.6.14

Pri l'origino de l'mondo.

            Ĉu iam vi vidis la pentraĵon de Gustave Courbet, kies titolo estas La origino de l’mondo ? Ĉar mi ne intencas ŝoki vin, ĝin mi ne montros tie ĉi. Mi certas, ke vi estos sufiĉe lerta por tuj tiucele kaj scivole googlumi vikipedien.

            Farite ? Nu, bone… 


            Sed laŭ la fama debato, ĉu unue estis kokino aŭ ovo, oni rajtas ankaŭ dubi, ĉu tiu fama origino estas pli eva ol adama. Ne stulte, ĉu ne ? Kaj fine plaĉas al mi konkludi, ke laŭorde same kiel laŭtradicie, ovo estis dekomence. Nun, de ovo al ĉurovo, estas nur unu paŝo…
            Tial mi aŭdacas malfermeti al vi la vojon al la tiel nomata « origino de l’mondo ».    

27.6.14

Okuloj de la semajno 26 - 2014.


Ĝojo naskiĝanta de rigardo kaj kompreno estas la plej bela donaco de la naturo.
                                                                                                                   Albert Einstein. 

Kio estas knabo ?


          Antaŭ monatoj, mi trovis sur blogo (laŭmemore usona) franclingvan poemon kies titolo estis "Quest-ce qu'un garçon ?", t.e. "Kio estas knabo ?".
          Strange, tiu poemo estis netute komprenebla kaj ortografie iom fuŝa (aĥ ! franclingvo !), sed la tuto tamen ege plaĉis al mi, tiom ke mi tradukis ĝin esperanten.
         Se iu el vi konas la devenon de tiu ĉi teksto, bonvolu informi min.Kio estas knabo ?

Koboldo li estas, kaj anĝelo.
Revanto, ŝajnloganto,             
de herbejoj l’esploristo
 kaj de arboj la grimpanto.      
Vetkuranto,
kaj de taskoj la faranto,
liajn plej bonajn kulotojn li ŝiras.

Li estas ankaŭ solena hometo
kun kotplenaj ŝuoj,
kolrompema biciklanto
sur la strataj deklivoj.
Tuta demandaro li estas.
Ĉiam li scivolas « kial ? »
dum la mondo turbas
kaj la ĉielo steloplenas.

Tamen, ĉu riskema, ĉu timema,
kvieta aŭ petolema,
ĉion novan li prizorgas
kaj emegas esplori.
Kaj tuj kiam via pacienco
eluziĝas
li enpaŝas vian humoron
kun rideto de senpekulo,
tiel ke denove
via koro fandiĝas
ĝoje, fiere,
pro tiu miriga, petola,
knaba trezoro via.
  

25.6.14

Ventro de la semajno 26 - 2014


Al ventro malgranda, koro granda.
                                                                 Franca proverbo.

Ĉu vi konsentas, ke mi aldonu ion ? Fakte, pro mia sperto, mi rimarkis :
"Al ventro malgranda, kaco granda". 

Sidvangoj de la semajno 26 - 2014Nenio pli taŭgas ol bela sidvanga paro por rememori pri la valoro de manlaboro.
                                                                                                                 Philippe Bouvard.

24.6.14

Kiso de la semajno 26 - 2014.


Ni memoras la kison promesitan, sed ni forgesas la ricevitajn.
                                                                           Skandinava proverbo.

23.6.14

Sportumu semajno 26 - 2014.

Mi preferas esti la unua kun nenio enpoŝe, ol riĉa kaj esti la dua.
                                                                                             Mike Tyson. 

Tion dirite, mi proponas al vi sportan kurseton. 
Laŭ mia vidpunkto, tiun instruanton mi taksus la unuan, kvankam enpoŝe li ja havas ion !


Uf ! Lacige, ĉu ne ?


Hundido de la semajno 26 - 2014.


Ne eblas havi ĉiujn knabegojn de l'mondo, sed eblas tion provi.
                                                                                                 Claude Angeli.

22.6.14

Okuloj de la semajno 25 - 2014.


Ĉiu vera rigardo estas deziro.
                                        Alfred de Musset.

21.6.14

Ventro de la semajno 25 - 2014.


La subventro estas la kaŭzo, kial homoj malfacile taksas sin dion. 
                                                                                                 Nietzshe.

20.6.14

Sportumu ! semajno 25 - 2014.


Nur venko belas. 
                                 Peggy Bouchet.     

Fakte, mi ne konsentas. Ŝajne ŝi forgesis la venkinton ! 

17.6.14

16.6.14

Hundido de la semajno 25 - 2014.


Oni diras kutime, ke infero troviĝas ĉe la aliuloj. En poŝtoficejo kaj veturante, mi tute konsentas !
Tamen, vidante tion, mi ja pretas kredi, ke ankaŭ paradizo troviĝas ĉe aliulo.
Krome, tuje manhavebla... Ĉu ne ?
Finfine, infero aŭ paradizo, diable ! Gravas nur kun kiu ? 

14.6.14

Okuloj de la semajno 24 - 2014.


Beleco estas nur realeco vidata de amo-rigardo. 
                                                                     Rabindanath Tagore.

13.6.14

La sekreto de Gerio, Louis Beysson (1876).


            Jen la unua franclingva romano, kies temo estas geja amo. Ĝi estis eldonita en Liono, Francio, en 1876. La aŭtoro estis nur dudekjara !
            Mi proponas al vi tradukon de la paĝoj 54-55.  


Tamen, tiu epoko estas por mi ligita al unu el miaj plej kortuŝaj rememoroj, kaj ĉiuj lokoj, kie mi retrovas Gerion, heliĝas de ĉiela lumo. Iam, tagmeze, mi sidis sola en la studejo… la pordo malfermiĝis subite, kaj mi vidis Gerion venantan direkte al mi. Tiam, tirante de sia brusto lilakan bukedon :
« Jen, Viktoro, li diris. Mi ne volis preterlasi vian festtagon sen donaco kiel pruvo de mia amo por vi. Ho ! Amu min, mi ĉiam amos vin. »
Vidante liajn belajn okulojn brilantajn pro emocio, ĉu eblis dubi pri la forto de lia amo ? Krome, ĉu la apenaŭaj kavetoj de liaj vangoj, tiom bele rondaj antaŭe, ne estis, bedaŭrinde, la atesto de liaj suferoj ? Kiom arde mi kisadis liajn palajn vangojn ! Sed subite, li forfuĝis de miaj brakoj. Lin mi volis poskuri, kiam mia rigardo trafis la florojn, kiujn li lasis al mi. Mi alsaltis ilin, kaj premante ilin furore, mi tuj ekploregis.
De tiam, la nura ekvido de lilakaj floroj ĉiam malĝojigas min, kaj retrovante, tute velkintajn, antaŭ unu jaro, tiujn, kiujn Gerio donacis al mi tiam, ne eblis al mi mastri miajn larmojn. 


Mekanikisto.

Se la ŝoforo estas la plej danĝera parto de aŭto, la plej alloga tutcerte estas la mekanikisto. 


12.6.14

Filmeto vidinda de Stephane Riethauser : Prora.


           Jan kaj Mathieu estas 17-jaraj amikoj. Unu estas franca, la alia germana. Ili kune feriadas ĉe la Baltika maro, kaj retoviĝas en Prora, restaĵo de iama giganta feriejo de la nazia partio.
            En tiu stranga kaj betonplena loko, ilia amikeco transformiĝos…


            Belega filmeto, ofte premiita, de Stephane Riethauser. Jen parteto.

   

Ventro de la semajno 24 - 2014.


Kiu timas pubon, tiu karesas umbilikon.
                                                    Massa Makan Diabaté.

Nu, kial ne ? Sed ĉu kiu ne timas pubon rajtas karesi pli malsupren ?

10.6.14

Sportumu 24 - 2014.


Ankaŭ amorado estas sporto. Des pli, kiam unu el ambaŭ ne konsentas.
                                                                                                           Jean Yanne.

Kiso de la semajno 24 - 2014.


"Mi amas vin" skribiĝas sur buŝo
pere de kisada tuŝo.
                              Charles de Leusse.

9.6.14

Sidvangoj de la semajno 24 - 2014.


Ege bedaŭrinde estas, kiam al pugo bonvolema mankas beleco.
                                                                              François Rabelais (1483-1553).

Hundido de la semajno 24 - 2014.


Nur tiu, kiu vivis kun beleco mortos bele.
                                                                     Kakuzô Okakura.

8.6.14

Nur pere de du fingroj...

Nur pere de du fingroj mi kapablas montri al iu ajn mian amon...

Nu, ankau pere de la dekunua mi kapablas !

Kiel diris iam Jean Cocteau, kaco estas la nura virparto, kiu neniel kapablas mensogi. Prave, ĉu ne ?


7.6.14

Ventro de la semajno 23 - 2014.


Subumbilike estas nek religio, nek vereco.
                                                    Itala proverbo.

5.6.14

Sportumu ! 23 - 2014


Ni ĉiuj ŝatas venkon, sed kiom el ni ŝatas trejnadon ?
                                                                          Mark Spitz.

4.6.14

Filmpeco de tajlanda filmo "Hormonoj" ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น.


Aĥ ! Hormonoj ! Ne necesas subtitoloj por kompreni. 
Mi ja ŝatus spekti la tuton de tiu filmo de Songyos Sugmakanan (2008). 

Kiso de la semajno 23 - 2014

Kiam oni kisas iun, tio signifas, ke oni ŝatus esti kisata. 
                                                                        Sacha Guitry.


3.6.14

Pugtruo.


         Riĉa sed maljunega gejo enuis en sia luksa vasta loĝejo. Li memoris pri la junaĝo, kiam bela kaj vivoplena li laŭvole faligis iun ajn knabegon sialiten. Tiom rapide fluis la tempo ! De nun, nur la katon dormetantan sur siaj genuoj li karesadas. Sano kaj deziro forlasis lian korpon kaj menson. Ĉu vere li meritis tian sorton, kvankam li, la tutan vivon, provis disdoni bonon kaj helpon ĉien ĉirkaŭe ? Ĉu ?...
         Apenaŭ li ekpensis tion, aperis antaŭ li de fulmo kaj nubo linda feo. Jes, feo ! Kial ne ? Mi fajfas pri viaj antaŭjuĝoj, kiuj emus kredigi, ke nur feinoj kaj sireninoj havus la rajton vivi...   
         Ĉiel ajn, la feo diris al li :
-  Ekceptokaze, jes, kial ne ? Pro viaj bonaj agoj iamaj, mi konsentos plenumi tri el viaj deziroj. Sed tri, ne pli ! Tial, bone elektu !   
         Ne longtempe la oldulo pripensis, antaŭ ol respondi :
- Unue, mi ŝatus iĝi denove juna. Dudekjara se eblas.
- Ja eblas, tutcerte ! respondis la feo, svingante sian sorĉovergon.
         Nu, jen ! Bela sanoplena junulo sidis tiam, kun kato sur genuoj, meze de grandega arte aranĝita domo.
- Nun, vi elektu duan deziron.
         La knabego iom cerbumis.
- Se eblas, mi ŝatus, ke mi kaj ĉio mia restu porĉiame senŝanĝaj ekde la efektivigo de mia tria deziro. Ĉu eblos ?
- Kial ne, respondis la bona feo.
         Ĵus dezirite, tuj farite, kvankam pri tio, nenio ankoraŭ videblis. Ĉio ĝuste restis samaspekte.
- Nun, la tria ?    
- Ho, pri la tria deziro, li diris, mi estos ne tro postulema. Mi ŝatus nur, ke mia kara virkato fariĝu fikindulo samaĝa kiel jam, tio estas dekokjara. Ĉu konsentite ?  
- Konsentite ! kapjesis la bonega feo.
         … kaj pere de vergofrapeto, la reŭmatismoplena besteto transformiĝis tuj en nigrharan kaj verdokulan belulon, sidantan sur la genuoj de la eksmaljuna junulo.  
         Tiam, turnante sin al sia mastro, la eksa kato riproĉis :
- Almenaŭ nun vi konsentos, ke ne bonan ideon vi havis tiam, kiam vi decidis min kastrigi !
- Fakte ne gravas, respondis la bonŝanculo. Tion mi fakte antaŭvidis, kaj ja kontentigos min, ke pro mia dua deziro, via virga pugtruo poreterne restos tia. Kvankam…     


Hundido de la semajno 23 - 2014.


Beleco venas de amo, same kiel tageco de suno. 
                                                         Christian Bobin.

Nu... ĉu de amo ? Ĉu ne de deziro ? 

1.6.14

Semajnfino lacigas...


Mi ne scias koncerne vin, sed mia semajnfino estis ege laciga...
... sed ja kontentiga :-).