plezurigan viziton !

plezurigan viziton !

13.6.14

La sekreto de Gerio, Louis Beysson (1876).


            Jen la unua franclingva romano, kies temo estas geja amo. Ĝi estis eldonita en Liono, Francio, en 1876. La aŭtoro estis nur dudekjara !
            Mi proponas al vi tradukon de la paĝoj 54-55.  


Tamen, tiu epoko estas por mi ligita al unu el miaj plej kortuŝaj rememoroj, kaj ĉiuj lokoj, kie mi retrovas Gerion, heliĝas de ĉiela lumo. Iam, tagmeze, mi sidis sola en la studejo… la pordo malfermiĝis subite, kaj mi vidis Gerion venantan direkte al mi. Tiam, tirante de sia brusto lilakan bukedon :
« Jen, Viktoro, li diris. Mi ne volis preterlasi vian festtagon sen donaco kiel pruvo de mia amo por vi. Ho ! Amu min, mi ĉiam amos vin. »
Vidante liajn belajn okulojn brilantajn pro emocio, ĉu eblis dubi pri la forto de lia amo ? Krome, ĉu la apenaŭaj kavetoj de liaj vangoj, tiom bele rondaj antaŭe, ne estis, bedaŭrinde, la atesto de liaj suferoj ? Kiom arde mi kisadis liajn palajn vangojn ! Sed subite, li forfuĝis de miaj brakoj. Lin mi volis poskuri, kiam mia rigardo trafis la florojn, kiujn li lasis al mi. Mi alsaltis ilin, kaj premante ilin furore, mi tuj ekploregis.
De tiam, la nura ekvido de lilakaj floroj ĉiam malĝojigas min, kaj retrovante, tute velkintajn, antaŭ unu jaro, tiujn, kiujn Gerio donacis al mi tiam, ne eblis al mi mastri miajn larmojn. 


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire