plezurigan viziton !

plezurigan viziton !

31.12.16

Grimpu sur min : novjara donaceto.

Parizo 1895 : la trinkantoj de absintaĵo.

Mi reeldonas por vi donace mian tradukon de la fama poemo de Verlaine.
Esperante, ke ĝi inspiros vin la tutan jaron... 

Grimpu sur min kiel virin’

Kiun mi fikus knabece

Jen vi sidas. Ĉu komforte ?

Dum mia kac’ penetras vin…Klingoŝove. Nu ja tiel

Eblas kisi vin surbuŝe

Vori langon ardpasie

Obscene, ĝis sepa ĉiel’Viajn okulojn mi vidas

Kien mi plonĝas ĝiskore

Kaj de volupto fervore

Kiel venkinto revenasMi karesas vian dorson

Viajn flankojn vigle ardajn

Nukon, hartufojn duoblajn

De l’akseloj, kaj hararonSur la femuroj via pug’

Milde premas je rajdado

Dum petolas mia klabo

Cele al ĝuo de la plug’Ĉar, mia knab’, vi ja ĝuas !

Por partopreni la ludon

Kaj plenumi sian rolon

Via kaco kreskas, ŝvelas…Baŭmas… Ĉiel’ ! Jen la guto

Antaŭĉura lubrikaĵo

Perlas ĉe pinka buŝaĵo

Mia devo : tuja glutoĈar jam ŝprucis mia fluo

Tial vian febran glanon

Mialipe kiel kanon’

Mi pafigu sen malfruoHo lakto, dia fosforo

Migdalflore parfumita

De kiu, soifigita

Almozpetas mia koroSed riĉe kaj senavare

Fluas fonto de l’ juneco

Nutrante de via eco

Mian eston ĝojosateEĉ en sia ŝrumpa mezur’

Plezurigas min via kac’

Kiu pendoladas en pac’

Super la kojona velur’- Ĉurovoj de mia amant’

Ho fieraj fratinetoj

El ŝagrino du pilketoj

Bravaj samkiel batalant’De kiuj iom pli suben

Ĉiam pendas la maldekstra

Kvazaŭ ruze hipokrita

Kial ? Kiu scias, tamen ! -Ja diketas via kaco

Milde glata de l’ pubo al

Mufeto kovrante la bal-

anon per randaĵa krestoĈe la ekstremo dikiĝas

Pro subhaŭta reliefo

Duonpoleksa kackapo

Kies lipoj malfermiĝasEkde post ĝia sputado

Ĉu do ŝuldosento estas ?

Mian manon vi akceptas

Por aŭdaca premsvingadoĜis subita elingiĝo

Tiel ke purpure roza

Ĝoja glano senpacienca

Tiam floras en raviĝoLa movon akcelas dume

Mia mano ŝerce brava

Kaj tial Joĉjo la kalva

Tuj erektiĝas levbumeVi baŭmas ? Tion deziras

Pug’ kaj buŝ’ miaj. Elektu !

Nura melkado eblas. Ĉu ?

Ankaŭ fingroj prisopirasĈar via kaca idolo

Streĉita por rit’ kaj kulto

Al mano, buŝo kaj pugo

Sin oferas en plengloro

1891 - Poemo de Verlaine, laŭdire dediĉe al li amoranto Rimbaud, libere tradukita de Ĵeromo.

Feliĉan kaj amoplenan jaron al vi ĉiuj !


Por tiu jaro 2017, mi deziras al vi ĉion, kion vi sincere prisopiras en viaj plej sekretaj revoj.
Jes, kara, eĉ tiu-ĉi...! 

30.12.16

Malvarmas !


... sed en mia lito, ne. 
Ne malvarmumu !

Mezuri ĝin, sed ne iel ajn !
Mezurado de la longeco kaj la cirkonferenco de la peniso.
Mezurado de la longeco de la erekta peniso.
La longecon de erekta peniso oni mezuras, kiam ĝi jam plene stariĝis. Rektilon aŭ faldeblan metron oni tiam lokas sen premo surventra, kaj la distanco ĝis la ekstremo de la glano tiel estas mezurata (ilustraĵo 1). Male al la mezurado nomita « bone press », dum kiam la rektilo estas forte premata, tiu pli leĝera lokado de la mezurilo konsideras ĉi-kaze la tavolon el graso ĉirkaŭ la bazo de la peniso, determinante tiel la longecon efike uzatan dum la stimulado. Tial, la rezulto mezurata povas iĝi malsimila post dikiĝo aŭ maldikiĝo.      
 
Ilustraĵo 1 : taŭga lokado de la rektilo por determini la penisan longecon.

Dum la mezurado, oni nepre atentu, ĉu la mezurskalo de la rektilo komenciĝas aŭ ne ĉe ties ekstremo. Se ne, oni aldonu tiun diferencon. Ekzemple, se la mezurado montras penisan longecon je 15.0 cm dum la mezurskalo komenciĝas surretile je 5 milimetroj de la ekstremo, tiam la peniso estas 15.5 cm longa.
Mezurrubando, kiam metita rekte sur la supran surfacon de peniso, povas misigi la rezulton, kiam tiu peniso estas kurba, ĉu supren, ĉu malsupren (ĉar inter du mezurpunktoj ĉiam estas kurbo pli longa ol rekta linio). Por taŭge kompari longecojn de peniso malgraŭ ties malsimilaj formoj, nepras konservi la pli mallongan distancon inter la ventro kaj la ekstremo de la peniso.
Atentu ke mezurado de la longeco de la erekta peniso fare de urologo, kiu por praktikaj kaj klinikaj kialoj faras tion tirante la malerektan penison, donas similajn valorojn, ĉar erekta peniso povas esti nur same longa, kiel tirite kiam malerekta. Tamen, por determini la longecon de erekta peniso hejme, la ĉi-supra metodo estu preferata, ĉar mezurata estas tiu-kaze la efektiva fiziologia erekto, t.e. la vere atingebla longeco de la erekta peniso, kiun povus mallongigi erektaj misfunkcioj.

Mezurado de la longeco de la malerekta peniso.
Kiam malerekta, ne stariganta, peniso prezentas diversajn longecojn laŭ la situacioj. Tial, por mezuri la longecon de malerekta peniso, averaĝa valoro estu determinita el multnombraj mezuradoj.


Détermini la penisan specon : peniso elkarna aŭ peniso elsanga.
« Elkarna peniso » estas ne multe pli granda kiam erekta, ol kiam malerekta. Male, « elsanga peniso » estas klare pli granda kiam erekta, ol kiam malerekta. Eblas paroli pri elkarna peniso, kiam tiu-ĉi fariĝas maksimume 1.9 oble pli longa dum erekto, t.e. kiam ĝia longeco preskaŭ duobliĝas. Ekde kiam peniso fariĝas pli ol duoble pli longa (ekde la faktoro 2), temas tiam pri elsanga peniso.   


Mezurado de la cirkonferenco de la erekta peniso.
La cirkonferencon de erekta peniso oni mezuras, kiam la peniso jam plene stariĝis. Mezurrubando estu volvita ĉirkaŭ la peniso, rekte kaj ebene, sen forta tirado. Kiam temas pri larĝeco de peniso, oni konsideras plejofte ties cirkonferencon.
Diferenco inter cirkonferenco de peniso (larĝeco de peniso) kaj ties diametro.
Ekzistas ofta konfuzo inter cirkonferenco kaj larĝeco de peniso. La cirkonferencon de peniso oni determinas mezurante la plenan cirkonferencon de la peniso (ilustraĵo 2). Cetere, penisa diametro estas la plej mallonga distanco inter unu el la penisa flanko al la alia. Ĉar tute ne eblas pasigi mezurilon tra peniso, diametron de peniso eblas kalkuli laŭ la ĉi-sekvanta maniero : matematike, cirkonferenco de peniso valoras 3.141 oble ties diametron. Tial, kiam viro havas cirkonferencon de peniso je 12.0 cm, la diametro de lia peniso estas do 12.0 : 3.141 = 3.8 cm. 
 
Ilustraĵo 2 : mezurado de la penisa cirkonferenco (larĝeco de la peniso).

Libere tradukita el la retejo : http://www.penimaster.fr/Questions-et-reponses/mesure-du-penis.html