plezurigan viziton !

plezurigan viziton !

31.3.18

La plej bela...


... el la matenaj pejzaĝoj videblas sur apuda kapkuseno. 

Bidoj surfadenigitaj.


En la franca la esprimo "surfadenigi bidojn" havas kroman signifon, probable ne tuj kompreneblan en Esperanto.
Sed mi plene fidas vian imagpovon por bildigi enkape, kia estas tiukaze la kudrilo, kaj kiel aspekas kaj prezentiĝas la bidojn...

Ĉu bone ?

Puloveron surmeti...


... aŭ demeti ?

Vojflanke.


Patro mia, kiu estas en ĉielo, 
Restu tie !
Kaj ne konduku min en tenton,
La vojon mi ja trovos mem !

Juna longharulo.


Bela portreto de Paul Shank.

Taga bestumado : vesperto.


Laŭ vi, kion obsedas vespertoj ?
La ebleco de dumdorma lakso... 😁

30.3.18

Leki ies kolon.


Eblas ankaŭ loki ies keglon !
Kie ajn laŭ prefero.

Sub florantaj arboj...


... prefere oni ne paŭtu !

Ŝoso.


Mi ja sentis la vekiĝon de l' Naturo funde de mia pantalono. Ĉu ankaŭ vi ?

Semajnfina programo...


Malvarma pluvaĉo...
Pigrumado...
Legado...
Surlitaj plezuroj se iu venos kunpigrumi !

Plektaĵo.


de Sean Stewart :
"Harplektaĵoj similas rakontoj pli-malpli fibriĝantaj, kiuj intermiksiĝas milde. Samkiel vivoj."

Erinaco.


Kelkaj estas samkiel erinacoj : kapteblaj, jes, sed mallongtempe.

Atendado.


Kial vi ne venas ?

Jes ja !... Mi certe venus senprokraste se kun li mi rendevuus.

Supre de ŝtupetareto.


Pentraĵo de la usona artisto Matt Doust (1984 - 2013).

29.3.18

Ĉu la paska kuniklo ?


Mi ja frandus ovojn...
Ĉu ĝiajn aŭ liajn ? Jen la paska mistero.

Glata vango.


de Jules Renard :
"Jen tiom linda vorto, kiun ni ŝatus vanghavan por ĝin kisadi."

Gejtema filmeto : Stum (Senparole).


En Novergio, jen kortuŝa amrakonto inter du knabiĉoj.
Subskriboj haveblas en Esperanto !

Dankon denove, Luko ! 

Kampara knabiĉo.


Pentraĵo de la usona artisto Gershon Benjamin (1899 - 1985).

Ŝorta oscedo 12.


de Karine Lambert :
"La deziro, tio estas kvazaŭ Etno, Vezuvio, Strombolo."

Mi jam vidis la krateron. Ĉu baldaŭ la lafon ?

28.3.18

Mordeti al si la lipojn.


Ne zorgu, karulo, tamen mi sentime enŝovos mian langon...

Interkrura kapkuseno.


germana proverbo :
Kiu donacas kusenon, tiu trovos matracon.

Ho... promesoj !...

Ŝanĝema vetero.


Ĉu pluvos ? Ĉu sunos ? 

Nigraj manoj.


Tia estas la titolo de tiu pentraĵo de la svisa artisto Andy Denzer.

Printempa ĉarmo.


de Davide Cali :
"Amo estas io, kio lante malfermiĝas... samkiel floroj en printempo."

Surŝultrigi la mentonon...


... turnante al ni la kapon.

(rasp ! rasp !...)

Ŝorta oscedo 11.


Ĵeroma proverbo :
"Pajlero en mia okulo ja certe ne malhelpas, ke mi ekvidu trabeton en aliies kalsono."

27.3.18

Printempa mirigaĵo.


Io de ĉiam mirigis min...
Kiel ĉiu folio faras por senerare kaj precize retrovi printempe sian propran arbon, branĉon kaj petiolon, de kie ĝi falis en aŭtuno ?
Mi certe ne kapablus...

Profile 4.


Malfacilas profile profunde profiti.

Surrazene kuŝi.


Ŝŝŝŝŝ ! herbo kreskas...

Unua amrendevuo.


de Victor Hugo :
"Ĉu dufoje ni naskiĝas ? Jes. La unuan fojon, kiam oni naskiĝas al vivo, la duan fojon, kiam oni naskiĝas al amo."

Kaj trian fojon, kiam oni vekiĝas ?...

Preĝo al lumo.


Pentraĵo de la germana artisto Hugo Höppner, kromnomita Fidus, (1868 - 1948).

Mi ja preĝus kun li por venigi la varmon sunan.

Kiu diris "...lian varmon pugan ?"...

Ŝorta oscedo 10.


Oscedo ne ĉiam kaŝas enuon...