plezurigan viziton !

plezurigan viziton !

31.12.17

Nova jaro...


... nova elano al malkovroj ?
Sed dume, malnova kovrilo el lano plu uzeblos.
Ja malvarmas !

30.12.17

Pug-al-puge.


Survanga kisado...

Viaj okuloj…


Viaj okuloj al miaj parolas, kvankam daŭre vi silentas.

Viaj okuloj estas demando kaj respondo, respondo kaj demando.

Mi komprenis, mi komprenas, tiom mi havas por lerni,

Knabiĉa vizaĝo, kvazaŭ Roseta ŝton’,

Atendas deĉifron de sia Ĉampoljon’.


Eraste de Saint-Amant, Poèmes garçonniers (Knabiĉaj poemoj), 2015.
Legu pli da en la franclingva blogo : Eros in Arcadia.

28.12.17

Ek al 2018 !


Mi profitas la okazon por kore saluti ĉiujn vizitantojn el la aliflanka hemisfero, kiuj priĝuas la someron...
Vi profitu nun ! Tio ne daŭros... :-) :-) :-) 

Ne drinku tro.


Mi deziras al vi ĉiuj agrablajn semajnfinon, monatfinon, jarfinon kaj ĝojplenajn festojn !

Rigardo, rigardoj...


de Serge Losique :
"Kiel haltigi sian rigardon ĉe la unua al kiu ni ĵuris porĉiaman fidelecon, kiam estas miloj kiuj trudas al ni la forneadon de niaj unuaj paroloj ?"

Jen fakte trafa sindemando !

Reen al la lumo.


La vintra solstico estas nun en nia dorso.

japana proverbo :
"Afabla vorto kapablas hejti tri vintrajn monatojn." 

Torsnuda portreto.


Pentraĵo de la hispana artisto Ignasi Monreal.
Ĉu la modelo ploris ?

Subakva umado.


Tiele fiŝeto fariĝos fiŝego !

27.12.17

Konkurso.

Kio gajneblas, laŭ vi ?

Latitudo kaj longitudo.

Jen por ĉiuj maristoj perditaj sur la reta maro...
Ĉar tiu pentraĵo de la usona artisto René Capone tiel nomiĝas. 

Duŝo.


de Louis Gauthier :
"Elekti tualettukon, jam estas elekti animstaton, elekti la kvaliton de l' feliĉo spertita, kiam ni eliros la duŝejon, antaŭdecidi ĉu tiu animstato estos gaja, tenera, freneza, kvieta, mokema aŭ profunda."  

26.12.17

Espero.


Uf !... La tagoj jam plilongiĝas.

Neĝeroj...


Aĥ ! forleki neĝeron el via palpebro...

Legi, iel ajn...


... iam ajn, sed ne ion ajn !

Sporto kaj ĉefe sportistoj.


Pasie venkema oni estu, ĉu ne ?

Varma akvo.


Varmo laŭdire dilatas la korpojn...
Jes, almenaŭ parteton !

Se Jesuo naskiĝus nuntempe…


Se niatempe Jesuo naskiĝus, tutcerte tiamaniere prezentiĝus laŭtitole ĉiuj televidaj ĵurnaloj :

« Hieraŭ, la 25an de decembro, « novnaskito » estis trovita ene de brutejo. Policanoj tuj venis surloken kaj alvokis la socialan servon ».

« Frue ĉi-matene, iu civitano de la antaŭurbo de Bet-Leĥemo sciigis al la aŭtoritatoj, ke senhejma familio ĵus ekloĝis ie en brutejo.
La policanoj malkovris surloke novnaskitan bebon volvitan en tolaĵo kaj dormantan sur pajlo, sen ia ajn higiena prevento.
Ĉarpentiston kaj neplenaĝulinon (verŝajne la patrino) oni provizore arestis.
La ĉarpentisto (kiun oni poste identigis kiel Jozefo el Nazareto), helpe de kelkaj ŝafistoj kaj de tri alilandanoj (probable senlegitimiluloj), kontraŭiĝis al la forpreno de la infaneto fare de la aŭtoritatoj. Ankaŭ tiuj alilandanoj, sin prezentaj kiel magoj, estis arestitaj.
La ministrejo pri internaj aferoj enketas nun pri la deveno de tiuj tri homoj, kiuj problable estis survoje al Kalezo (Norda Francio). La prefekto konfirmis, ke legitimilojn ili ne havas, sed ke ili kunportis oron kaj ankaŭ varojn suspektindajn kaj kontraŭleĝajn. Ili tri asertis, ke Dio ordonis al ili neniel respondi la demandojn… La suspektindajn varojn oni sendis en laboratorio por analizo.
Pri la loko, kie la infaneto nun troviĝas, nenion oni scias.
Laŭ la sociala servo, kiu okupiĝas pri la afero, la patro estas proksimume kvindekjara, dum la patrino estas probable ne ankoraŭ plenaĝa. Kia estas la rilato inter ili ambaŭ, tion oni kontrolas. Sed eĉ se ne eblas paroli pri pedofilio, tamen oni suspektas ke ja temas pri delogado de neplenaĝulino.
La patrino nun troviĝas en la universitata hospitalo de Bet-Leĥemo cele al medicinaj kaj psikiatriaj esploroj. Ŝi firme asertis, ke ŝi plu estas virga, kaj ke ŝia bebo venas de Dio. Se ŝia mensa stato tion ebligos, ŝin oni juĝos pro iesa endanĝerigo.
En tiu afero, konsumadon de narkotaĵoj, probable provizitaj de la tri fremduloj, oni certe devas konsideri.
Sangelprenoj jam estis faritaj por trovi DNA-spurojn, kiuj povus utili al la enketo.
Laŭ la lastaj novaĵoj, oni eksciis, ke la ŝafistoj surloke ĉeestintaj asertis, ke ili vidis grandan ulon blanke vestitan, kiu postulis al ili, antaŭ ol mirakle forflugi, ke ili iru al la brutejo. Neniun hipotezon oni flankenmetis, eĉ ne tiun de iu per-nifa forveturado.   
La opiziciularo indignis, ke la registaro ne sufiĉe antaŭzorgis, por malhelpi protektocele la superflugadon de nia nacia aerspaco. Ili tial postulas parlamentan enketon.
La verduloj rememorigis, ke la brulado de ligno en brutejo estas grava poluo-fonto.
La ekstremmaldekstruloj akuzas la senbridan kapitalismon, kiu troaltigas la luprezojn, tiel malhelpante, ke malriĉaj familioj havu decan loĝejon.
La prezidento deklaris, ke ekde sia elekto, la registaro malfermis multnombrajn akcepto-gastejojn, por ke la senhejmaj familioj trovu rifuĝejon, dum lia antaŭulo malfermis multajn el ili.
Krizostabo ĵus organiziĝis, kiun estras la prefekto Herodo. La aŭtoritatoj fakte antaŭtimas komploton, pri kiu rumoroj trakuris la landon antaŭ nelonge.

Prie eblos spekti krome rektan elsendon de CNN-ĉeno, kaj je la 9-a vespere, debaton kies temo estos « ĉu plu eblas naski en brutejo niatempe ? » kuj diversaj partoprenantoj : ĵurnalisto de New-York Times, sociologo kaj profesoro de la Instituto pri Politikaj Studoj, fakisto pri socialaj problemoj, la aŭtoro Hugo Victor, kiu verkis « La Mizeruloj », kaj S-ro Pilato Poncio, ano de la registaro.


Konklude kaj lastminute :
Oni ĵus eksciis, post medicinaj ekzamenoj, ke la neplenaĝan knabinon oni ja agnoskis virga. La paro estis enkarcerigita pro infanrabo.
La knabeton oni sendis en publikan orfejon.

Ĉu vi vidis Julpaĉjon ?


Sed kiun, finfine ?

23.12.17

Julaj bondeziroj.


Al vi ĉiuj mi deziras pacajn kaj am(or)plenajn Julfestojn !

Paca nokto.


Paca nokt’, sankta nokt’!
Sonĝas stel’. En malhel’
viglas ame la sankta par’.
Ĉarma knabo kun bukla harar’,
dormu; gardos ĉiel’.
Dormu; gardos ĉiel’.

Kial ne kunkuniri saŭnen ?


Finnlanda proverbo :
Kondutu ensaŭne samkiel enpreĝeje.

Hmm ! mi ja ŝatus viziti la finnlandajn preĝejojn !

Interna pejzaĝo.


Sen ties ombro...
La aŭtoron mi bedaŭrinde tute ne konas.

18.12.17

Okulharoj.


de Jean-Paul Hameury :
"Papelbrobato : mondo mortis, mondo naskiĝis."

Pinkigi la mondon ?


Ĉar tiom multe da emas ĝin nigrigi !

Rigardu mian ĉapelon !


Mia avo iam aĉetis sportŝuojn, laŭmodajn, blankajn, belegajn. Li tiom fieris pri siaj nova ŝuparo, ke senvestiĝante antaŭ ol enlitiĝi, li remetis ilin kaj diris al Anjo :
- Maria, tiom belas miaj ŝuoj, ke rigardu, eĉ Joĉjo ilin rigardas !
Kaj Anjo respondis :
- Tiukaze, pli bone vi aĉetus ĉapelon...

La pigo.


Tamen ne nigreblanka pentraĵo !

Kisi unu la alian.


Plej bonas la kisoj, kiuj reciprokas...

Indonezio : samseksema festo : 10 viroj kondamnitaj je du jaroj da malliberejo.

La polico dismontris la fotojn de la arestitoj.

Dek viroj estis kondamnitaj je du jaroj da malliberejo en Indonezio, ĉar ili partoprenis samsekseman feston en saŭno de Ĝakarto. Tio estas nova signo de represio suferita de la geja komunumo en tiu lando plimulte islama.
Legu la tutan artikolon ĉe : neniam milito inter ni.

15.12.17

Dolĉĉarma.


de Boris Vian :
"Li estis tiom dolĉĉarma, ke vidiĝis liaj bluaj kaj malvaj pensoj saltadi tra la vejnoj de liaj manoj."